/
PL|DE

Regulamin

REGULAMIN ŁOWISKA „RYBIE OKO”

Po przybyciu na teren łowiska należy zarejestrować się w recepcji łowiska celem uiszczenia opłaty i zapoznania się z regulaminem - dopiero po uzyskaniu zgody można rozpocząć wędkowanie.


Dozwolone jest wędkowanie wszystkimi metodami zgodnymi z kodeksem wędkarskim, spinning bez użycia kotwiczek.
Dozwolone jest wędkowanie na 2 wędki, połów na większą ilość wędek należy uzgodnić.


Na Łowisku obowiązuje zakaz:

 
Na łowisku należy obowiązkowo posiadać:


Ryby których nie zamierzamy kupić należy natychmiast wypuścić do wody, wyjątek stanowią ryby uszkodzone, słabe które przekazujemy (bez opłat) obsłudze łowiska.
Ryby przeznaczone do zakupu przechowujemy w siatce i zgłaszamy do zważenia w celu uiszczenia opłaty wg. cennika.


WAŻNE:
Dzieci i młodzież niepełnoletnia mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów
Ryby powyżej 3,5 kg nie podlegają sprzedaży
Po zakończeniu wędkowania należy pozostawić porządek na zajmowanym stanowisku i wokół niego

NIE STOSOWANIE SIĘ DO W/W ZASAD ORAZ ZACHOWANIE NIEZGODNE Z OGÓLNYMI NORMAMI SPOŁECZNYMI- SPOWODUJE USUNIĘCIE Z ŁOWISKA BEZ ZWROTU KOSZTÓW ORAZ ZAKAZ WSTĘPU PONOWNIE.


UWAGA
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe na terenie łowiska oraz za pozostawione samochody i mienie osobiste wędkujących i osób towarzyszących.

Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU ŁOWISKA „RYBIE OKO”.

projektowanie stron www